Lønnstilskudd er en støtteordning for arbeidsgivere som;

• ansetter personer som har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet på ordinære lønns- og arbeidsvilkår

eller

• har arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne som står i fare for å falle ut av arbeidslivet etter tolv måneder med full eller gradert sykmelding.

Lønnstilskudd kan innvilges midlertidig eller varig.

Det inngås en avtale mellom NAV og arbeidsgiver som avklarer varighet, ansettelsesforhold og oppfølgingsbehov.

Søknaden skal bare inneholde personopplysninger om den arbeidstakeren som søknaden gjelder. Søknaden skal ikke inneholde flere personopplysninger enn det som er nødvendig for å behandle søknaden.

Virksomheten er ansvarlig for å sikre at personopplysninger blir behandlet i tråd med bestemmelsene i personopplysningsloven. Se nærmere informasjon om personvern på arbeidsplassen i Datatilsynets veileder.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes når en virksomhet vil ansette en person som har utfordringer med å få jobb på ordinære lønns- og arbeidsvilkår, og hvor det er avtalt at NAV kan dekke noe av lønnsutgiftene.

Skjemaet skal benyttes av personer som representerer en bedrift - ikke en juridisk enhet.
Rollen «Helse-, sosial og velferdstjenester» gir tilgang til tjenesten.

Du kan se hvilke roller du har for aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har den nødvendige rollen, må du få noen til å delegere den til deg.

Tjenesten kan inneholde sensitiv informasjon og krever derfor minimum innlogging med sikkerhetsnivå 3. (Sikkerhetsnivå angis med ikon ved siden av innloggingsvalg.)

Kontaktinformasjon:

NAV Kontaktsenter – Arbeidsgivertelefonen 55 55 33 36

Åpne kontaktskjema