Bankkontonummeret som inngår i denne løsningen benyttes av NAV ved refusjoner av sykepenger, foreldrepenger, stønader ved barns sykdom og pleie-, opplærings- og omsorgspenger.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

For å sikre rett utbetaling til rett tid og forhindre feilutbetalinger må arbeidsgivere som krever refusjoner fra NAV melde riktig bankkontonummer gjennom denne tjenesten.

Arbeidsgivere som har flere virksomheter (underenheter)  kan selv velge om all refusjon for enheten skal overføres til samme bankkonto som er registrert på juridisk enhet, eller om virksomhetene skal ha egne bankkontonummer.

Kun rolleinnehavere på juridisk enhet (nærmeste juridiske enhet/organisasjonsledd i offentlig sektor) kan endre bankkontonummer for enhetens tilhørende virksomheter. Rollen kan delegeres til andre.

Enheter/foretak som ikke har roller som inngår i tjenestens rollekrav kan ikke benytte tjenesten. Ta kontakt med NAV for å avklare hvordan bankkontonummer kan endres.

For å benytte denne tjenesten trenger du Altinn-rollen Signerer av Samordnet registermelding.

Bostyrere som skal endre bankkontonummer må kontakte NAV Registerforvaltning.

Du kan se hvilke roller du har for aktør på siden Profil. Om du ikke har den nødvendige rollen, må du få noen til å delegere den til deg.

Tjenesten inneholder noe sensitiv informasjon og krever derfor minimum innlogging med sikkerhetsnivå 4. (Sikkerhetsnivå angis med ikon ved siden av innloggingsvalg.)

Utbetalingsmåte for refusjoner til arbeidsgivere reguleres av Folketrygdloven § 22-18.

Denne tjenesten gir deg mulighet til å se hvilket bankkontonummer som er registrert hos NAV på din enhet med tilhørende virksomheter (underenheter). Dersom det ikke er registrert bankkontonummer, eller bankkontonummeret som er registrert er feil, kan du enkelt rapportere nytt bankkontonummer gjennom denne tjenesten.

Bankkontonummeret som inngår i denne løsningen benyttes av NAV ved refusjoner av sykepenger, foreldrepenger, stønader ved barns sykdom og pleie-, opplærings- og omsorgspenger.

Tjenesten kan i enkelte tilfeller være utilgjengelig ifbm oppdateringer i NAVs systemer på kveldstid og i helger. Tjenesten vil gi beskjed dersom den ikke er tilgjengelig. Prøv i så fall på et senere tidspunkt.

Kontaktinformasjon

E-post: nav.registerforvaltning@nav.no
Telefon: 400 05 770

Åpne kontaktskjema