Om denne tjenesten

Planen skal være ferdig senest innen fire ukers sykefravær, og revideres etter behov underveis i sykefraværsløpet, blant annet i forbindelse med dialogmøter.
En skriftlig og dynamisk oppfølgingsplan er viktig for å dokumentere det som gjøres i oppfølgingen.

Den ansatte og lederen bruker den i fellesskap.

Se informasjon om tilgang her

Det er lovpålagt å lage oppfølgingsplan for alle sykmeldte, med mindre det er åpenbart unødvendig. Oppfølgingsplanen hjelper deg med å
• komme raskt i dialog med arbeidstakeren
• vurdere tiltak og muligheter for å komme tilbake i arbeid
• formidle viktig informasjon til den som sykmelder, NAV og andre støttespillere
• komme i kontakt med NAV hvis du har behov for bistand

Lovhjemmel

Etter arbeidsmiljøloven skal oppfølgingsplanen inneholde en vurdering av arbeidstakerens arbeidsoppgaver og arbeidsevne. Formålet er å bli enige om tiltak for tilbakeføring til arbeid i forbindelse med sykdom, ulykke, slitasje eller lignende. Planen skal også inneholde aktuell tilrettelegging og tiltak i arbeidsgivers regi, eventuelt behov for ekstern bistand fra myndighetene, samt plan for videre oppfølging.
Les mer her: http://www.nav.no/oppfølgingsplan

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 55 33 36

Åpne kontaktskjema