Arbeidsgivere kan søke om inkluderingstilskudd for å kompensere for kostnader knyttet til personer som trenger tilrettelegging av arbeids- eller tiltaksplassen. Personene det søkes tilskudd for må være registrert med behov for arbeidsrettet bistand hos NAV.

Søknad om inkluderingstilskudd inneholder personopplysninger. Søknaden skal bare inneholde personopplysninger om den arbeidstakeren som søknaden gjelder. Søknaden skal ikke inneholde flere personopplysninger enn det som er nødvendig for å behandle søknaden.

Virksomheten er ansvarlig for å sikre at personopplysninger blir behandlet i tråd med bestemmelsene i personopplysningsloven. Se nærmere informasjon om personvern på arbeidsplassen i Datatilsynets veileder.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes når en virksomhet har kostnader knyttet til personer som trenger tilrettelegging av arbeids- eller tiltaksplassen.

Skjemaet skal benyttes av personer som representerer en bedrift - ikke en juridisk enhet. Rollen «Helse-, sosial og velferdstjenester» gir tilgang til tjenesten.

Du kan se hvilke roller du har for aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har den nødvendige rollen, må du få noen til å delegere den til deg.

Tjenesten kan inneholde sensitiv informasjon og krever derfor minimum innlogging med sikkerhetsnivå 3. (Sikkerhetsnivå angis med ikon ved siden av innloggingsvalg.)

Skjemaet gir NAV nødvendig informasjon for å kunne innvilge tilskudd til inkludering.
Se Forskrift om arbeidsmarkedstiltak kap 11 Inkluderingstilskudd

I denne instruksjonsfilmen får du en detaljert gjennomgang av hele søknadsskjemaet om inkluderingstilskudd. Du kan også ta kontakt med NAV Kontaktsenter – Arbeidsgivertelefonen. Se kontaktinfo under.

Kontaktinformasjon:

NAV Kontaktsenter – Arbeidsgivertelefonen 55 55 33 36.

Åpne kontaktskjema