Søknad om tilskudd til mentor (NAV 76-13.84)

Arbeidsgivere kan søke om tilskudd til mentor for frikjøp av en ansatt når det er nødvendig for å gi ekstra støtte;

• til personer som gjennomfører et arbeidsmarkedstiltak
• for at personer med nedsatt arbeidsevne skal få eller beholde jobb

Søknad om tilskudd til mentor inneholder personopplysninger. Søknaden skal bare inneholde personopplysninger om den deltakeren som søknaden gjelder. Søknaden skal ikke inneholde flere personopplysninger enn det som er nødvendig for å behandle søknaden.

Virksomheten er ansvarlig for å sikre at personopplysninger blir behandlet i tråd med bestemmelsene i personopplysningsloven. Se nærmere informasjon om personvern på arbeidsplassen i Datatilsynets veileder.

Finn skjemaet på nav.no

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes når det er behov for bistand for å kunne gjennomføre arbeidsmarkedstiltak eller for å kunne få eller beholde lønnet arbeid i en ordinær virksomhet.

Skjemaet skal benyttes av personer som representerer en bedrift - ikke en juridisk enhet. Rollen «Helse-, sosial og velferdstjenester» gir tilgang til tjenesten.

Du kan se hvilke roller du har for aktør på siden Profil. Om du ikke har den nødvendige rollen, må du få noen til å delegere den til deg.

Tjenesten kan inneholde sensitiv informasjon og krever derfor minimum innlogging med sikkerhetsnivå 3. (Sikkerhetsnivå angis med ikon ved siden av innloggingsvalg.)

Skjemaet gir NAV nødvendig informasjon for å kunne innvilge tilskudd til mentor.
Se Forskrift om arbeidsmarkedstiltak kap 5 Mentor.

I denne instruksjonsfilmen får du en detaljert gjennomgang av hele søknadsskjemaet om tilskudd til mentor. Du kan også ta kontakt med NAV Kontaktsenter – Arbeidsgivertelefonen. Se kontaktinfo under.

Kontaktinformasjon:

NAV Kontaktsenter – Arbeidsgivertelefonen 55 55 33 36.

Åpne kontaktskjema