T09 Skatteoppgjørsrapport går til alle landets kemnere. Det er ca 435, én i hver kommune. Rapporten produseres annen hver måned.

Rapporten brukes som dokumentasjon av uttrekk fra NAV.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Utsendingsfrekvens:
Annen hver måned.  

 • Mars
 • Mai
 • Juli
 • September
 • November
 • Januar (påfølgende år)

Rapporten er tilgjengelig i Altinn innen den 15.

Rapporten vil ligge i sitt eget arkiv i Altinn i ett år.

Kemnerkontor mottar skatteoppgjørsliste fra NAV.

For å lese rapporten trenger du en av disse Altinn-rollene:

 • Ansvarlig revisor
 • Lønn og personalmedarbeider
 • Regnskapsfører lønn
 • Regnskapsfører med signeringsrettighet
 • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • Revisormedarbeider

Eller enhetsregisterrollen "KEMN Kontaktperson i Adm. enhet - offentlig sektor"

Du kan se hvilke roller du har på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Tjenesten inneholder noe sensitiv informasjon og krever derfor minimum innlogging med sikkerhetsnivå 3. (Sikkerhetsnivå angis med ikon ved siden av innloggingsvalget.)

Hvordan lese eller laste ned rapporten:

Rapporten viser:
- Kontonr, Skattekommune,
- Nav-kontor, Arb./Organisasjonsnummer, Fødselsnummer, Navn, Utleggstrekk, Forskudd.

Rapporten vil du finne som vedlegg til meldingen i din "Mottatt"-boks. Vedleggene vises som:

 1. Rapport i PDF-format som kan åpnes for lesing eller utskrift
 2. CSV-fil som kan lastes ned og overføres til bedriftens lønns- og økonomisystem

Man må åpne/laste ned filene for videre bruk i egen virksomhet.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om rapportene kontakt ditt NAV-kontor

Åpne kontaktskjema