NAV åpner nå for at foretak kan få utbetalt refusjon hyppigere enn en gang i måneden. Dette er et tilbud i forbindelse med korona-pandemien. Det vil komme utbetalinger en gang per uke. I tillegg vil det komme restutbetaling ved månedsslutt.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes av foretak som ønsker hyppigere utbetalinger av refusjon fra NAV i stedet for månedlige utbetalinger. Dette er et tilbud fra NAV i forbindelse med korona-pandemien.

For å bruke denne tjenesten må du ha en av disse tilgangene i Altinn
• Lønn og personalmedarbeider
• Regnskapsfører lønn
• Regnskapsfører med signeringsrettighet
• Regnskapsfører uten signeringsrettighet
• Revisormedarbeider
• Kontaktperson NUF

Her finner du mer informasjon og en oversikt over alle Altinn-rollene.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Mangler du rettigheter, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Hvis du er ukjent med rapportering i Altinn, gå til hjelpesidene.

Kontaktinformasjon

NAV Kontaktsenter 55 55 33 36.

Åpne kontaktskjema