Årlig melding for bemanningsforetak – forny registreringen

Som registrert bemanningsforetak må dere sende en årlig melding for å bekrefte at dere fremdeles vil stå i oversikten over registrerte bemanningsforetak. I meldingen skal dere bekrefte at dere fortsatt oppfyller kravene i forskrift om bemanningsforetak § 7. Dere sender inn årlig melding ved å fylle ut dette skjemaet innen 31. januar.

Finn skjemaet på dat.apps.altinn.no

Om denne tjenesten

Bruk skjemaet for å bekrefte at dere fremdeles vil stå i oversikten over registrerte bemanningsforetak.

Hvis dere ikke sender inn meldingen innen fristen, blir bemanningsforetaket slettet fra registeret. Da vil utleie av bemanningstjenester være ulovlig.

Les mer om bemanningsforetak og årlig melding på arbeidstilsynet.no.

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/ansettelse/innleie/bemanningsforetak/

Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, skal være registrert hos Arbeidstilsynet.

For å fylle ut og sende inn skjemaet må du ha Altinn-rollen utfyller/innsender.

Åpne kontaktskjema