Alle godkjente renholdsvirkosmheter skal hvert år sende melding til Arbeidstilsynet som bekrefter at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning etter forskriften § 5. Virksomheter som er godkjent med ansatte skal hvert tredje år sende dokumentasjon som viser at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning etter § 5. Dokumentasjonen skal første gang sendes innen tre år fra datoen for vedtaket om godkjenning og senere innen tre år fra den forrige fristdatoen. Du bekrefter at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning etter § 5 ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet. Dersom du har fått brev om å sende dokumentasjon skal du sende dette sammen med skjemaet.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes når du har fått brev om å sende årlig melding.

Dersom virksomheten ikke sender årlig melding innen fristen i brevet, kan godkjenningen tilbakekalles.

Godkjente virksomheter som har fått brev om å sende årlig melding. Hvis du har fått brev om å sende årlig melding med dokumentasjon, se under hva som skal legges ved.

Du må ha Altinnrollen Utfyller / Innsender for å fylle ut og sende inn skjemaet.

Hvis du har fått brev om å sende årlig melding med dokumentasjon, skal du sende følgende:

• Siste års samarbeidsplan med godkjent bedriftshelsetjeneste eller dokumentasjon på sist betalte faktura.

• Kontaktinformasjon til verneombud eller signert avtale om annen ordning.

• AMU: Referat fra det siste møtet.

• Utfylte og signerte arbeidsavtaler for renholdere.

• Skriftlig beregning (for eksempel kopi av siste lønnsslipp) som viser at renholdere lønnes i henhold til allmenngjøringsforskriften. Lønn pr. time må gå frem.

• Forsikringsbevis som viser at arbeidstakerne får utbetalt penger hvis de får en yrkesskade eller -sykdom.

Åpne kontaktskjema