Melding om registrering av bemanningsforetak (595B)

Et bemanningsforetak er et foretak som har som formål å leie ut arbeidskraft. Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge skal være registrert hos Arbeidstilsynet.

Melding om registrering av bemanningsforetak

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes av selskaper som ønsker å operere som bemanningsforetak i Norge.

Bemanningsforetak.

Bemanningsforetak som ikke er registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap, og foretak utenfor EØS-området, må stille sikkerhet i form av garanti fra bank eller forsikringsselskap tilsvarende egenkapitalkravet for aksjeselskap i Norge (NOK 30.000,-). Dokumentasjon for stilt sikkerhet må vedlegges meldingen.

Foretak registrert i et annet EØS-land som er registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap eller tilsvarende i et annet EØS-land, må vedlegge dokumentasjon for registreringsforholdet.

Bemanningsforetak skal i utgangspunktet være registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap i Norge i henhold til forskriften om obligatorisk melde- og registreringsordning for bemanningsforetak § 2. Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og som arbeidsgiver hos skatteoppkreveren.

Arbeidstilsynet om bemanningsforetak

Åpne kontaktskjema