Melding om registrering av bemanningsforetak

Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, skal være registrert hos Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe tjenester fra bemanningsforetak som ikke er registrerte i dette registeret. Send inn dette skjemaet for å registrere dere som bemanningsforetak.

Finn skjemaet på dat.apps.altinn.no

Om denne tjenesten

Bruk skjemaet for å registrere bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet.

Dere må registrere virksomheten som bemanningsforetak, dersom dere har som formål å leie ut arbeidskraft.

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/ansettelse/innleie/bemanningsforetak/

Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, skal være registrert hos Arbeidstilsynet.

Det er den juridiske hovedenheten som skal søke og stå som registrert hos Arbeidstilsynet. Underenheter eller avdelinger, som ikke er selvstendige enheter, kan ikke søke.

For å fylle ut og sende inn skjemaet må du ha Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Om dere skal legge ved dokumenter, er avhengig av selskapsformen. Se § 2 og 3 i forskrift om bemanningsforetak for de ulike kravene som gjelder til ulike selskapsformer.

Åpne kontaktskjema