Rapport på tilskudd gitt av Bufdir for å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i utvalgte bykommuner. Rapporteringsfristen står i tilskuddsbrevet.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Frist:
Rapporteringsfrist står oppført i tilskuddsbrevet dere har mottatt. Dersom det foreligger en god grunn for fristoversittelse, bes søker ta kontakt med Bufdir så snart som mulig.

Feilinnsending:
Ved feil innsendt informasjon, skal Bufdir kontaktes.  Det er best om søker sender ny informasjon direkte til postmottak@bufdir.no, med henvisning til hvilken tilskuddsordning det gjelder. Oppgi da referansenummeret i tilskuddsbrevet.Søker kan imidlertid også gå i mappen «Arkivert» i Altinn, velge «lag ny kopi»-lenken og sende inn skjemaet på nytt.  

Tjenesten skal brukes årlig ved rapport om tilskudd til tiltak som bedrer oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene.

Se krav til eventuelle vedlegg i tilskuddsbrevet.

Rapport på tilskudd gitt av Bufdir for å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i utvalgte bykommuner.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt
Emina Simic, Epost: emina.simic@bufdir.no, Telefon: 466 17 925
Nicolai Steineger, Epost: nicolai.steineger@bufdir.no, Telefon: 466 19 813
Mari Ommundsen, Epost: mari.ommundsen@bufdir.no, Telefon: 466 19 567

Åpne kontaktskjema