Mottakere av tilskudd til oppfølgings- og lostjenester for ungdom skal bruke tjenesten til å rapportere på bruken av midlene og resultater av tiltaket. Rapporteringsfristen står i tilskuddsbrevet.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Tjenesten skal benyttes ved årlig rapportering.

Frist:

Rapporteringsfristen fastsettes årlig av direktoratet, og fremgår av tilskuddsbrevet. Skjemaet stenges ikke ved fristen. Se regelverket for mer om hva som vil skje dersom fristen oversittes.

Feilinnsending:

Ved feil innsendt informasjon, skal Bufdir kontaktes.  Det er best om organisasjonen sender ny informasjon direkte til postmottak@bufdir.no, med henvisning til hvilken tilskuddsordning det gjelder. Organisasjonen kan imidlertid også gå i mappen «Arkivert» i Altinn, velge «lag ny kopi»-lenken og sende inn skjemaet på nytt.

Tjenesten skal kun brukes av virksomheter som har mottatt tilskudd.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

For å logge inn i Altinn kreves sikkerhetsnivå 2.

Prosjektregnskap og revisjonsberetning må sendes inn dersom det skal rapporteres for siste året i tilskuddsperioden, men kan også sendes inn underveis dersom det er ønskelig.

Tilskuddsmottakere skal bruke tjenesten til å rapportere på bruken av midlene og resultater av tiltaket.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet kontakt:
Mari Ommundsen
Epost: mari.ommundsen@bufdir.no
Telefon: 466 19 567

Hanna Knoff
Epost: hanna.knoff@bufdir.no
Telefon: 466 18 511

Åpne kontaktskjema