Om denne tjenesten

BR1015 brukes av utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer, og som trenger d-nummer i forbindelse med registrering i Brønnøysundregistrene, jf. folkeregisterforskriften § 2-2-3 bokstav c og d.


BR1016 brukes av utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer eller d-nummer fra før, men som har behov for d-nummer for å kunne utføre rapporteringsoppgaver i Altinn på vegne av rolleinnehavere i juridiske enheter, jf. folkeregisterforskriften § 2-2-3 bokstav d.

Både rolleinnehaver og søker av d-nummer må fylle ut hver sin del av skjemaet og signere.

Søker om d-nummer må legge ved ved bekreftet kopi av legitimasjonsdokument som inneholder bilde, fullt navn, fødselsdato, kjønn og statsborgerskap – for eksempel pass eller nasjonalt ID-kort.
Kopien skal være bekreftet med original underskrift og stempel av den som tar kopien; enten norsk offentlig myndighet, norsk advokat, norsk autorisert regnskapsfører, norsk autorisert eller registrert revisor, nordisk politimyndighet, nordiske ambassader eller utenlandsk enhet med notarialkompetanse.

For at Brønnøysundregistrene skal kunne bestille d-nummer (som tildeles av Folkeregisteret), må alle feltene i blanketten fylles ut.

Dersom skjemaet er sendt inn med feil eller mangler, vil skjemaet blir returnert.

Adgangen til å rekvirere d-nummer for person som skal utføre rapportering i Altinn på vegne av rolleinnehaver (BR1016), er hjemlet i folkeregisterforskriften § 2-2-3 bokstav d siste alternativ.

D-nummer tildeles bare fysiske personer.

D-nummer tildeles av Folkeregisteret, og skal brukes i alle sammenhenger der det er behov for en slik identifisering overfor norske myndigheter.

Skjemaet må skrives ut og sendes inn sammen med original dokumentasjon. Dette fordi dokumentasjonen skal videresendes til Folkeregisteret for kontroll og eventuell tildeling av d-nummer.

Trenger du hjelp?

Kontakt brukerveiledning ved Brønnøysundregistrene
Tlf 75 00 75 00

Åpne kontaktskjema