Om denne tjenesten

BR1015 brukes av utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer eller d-nummer fra før, men som har behov for d-nummer i forbindelse med registrering i Brønnøysundregistrene, jamfør folkeregisterforskriften § 2-2-3 bokstav c og d.
Søknaden er kun et vedlegg til papirversjonen av Samordnet registermelding eller dokumenter til tinglysning, og kan ikke sendes inn alene.


BR1016 brukes av utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer eller d-nummer fra før, men som har behov for d-nummer for å kunne utføre rapporteringsoppgaver i Altinn på vegne av rolleinnehavere i juridiske enheter, jf. folkeregisterforskriften § 2-2-3 bokstav d.

D-nummer tildeles av Folkeregisteret. For at Brønnøysundregistrene skal kunne bestille d-nummer (som tildeles av Folkeregisteret), må alle feltene i blanketten fylles ut.
Dersom skjemaet er sendt inn med feil eller mangler, vil skjemaet blir returnert.
Mer informasjon om søknad om d-nummer på brreg.no.

Trenger du hjelp?

Kontakt brukerveiledning ved Brønnøysundregistrene
Tlf 75 00 75 00

Åpne kontaktskjema