Foreninger i Frivillighetsregisteret, som har valgt å rapportere regnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret, leverer årsregnskap her.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Årlig rapportering

Innleveringsfrist

Foreninger som avslutter årsregnskapet første halvår (avslutningsdato i perioden 01.01. til og med 30.06.) skal sende årsregnskapet til Regnskapsregisteret senest 31. mars påfølgende år. Avsluttes årsregnskapet andre halvår (avslutningsdato i perioden 01.07. til og med 31.12.), skal årsregnskapet sendes senest 30. september påfølgende år.

Foreninger som har påtatt seg rapporteringsplikt ved registrering i Frivillighetsregisteret og som unnlater å sende årsregnskap til Regnskapsregisteret, vil bli fulgt opp av Frivillighetsregisteret.

Foreninger som ikke er regnskapspliktige etter regnskapsloven, og som i Frivillighetsregisteret har valgt å ha rapporteringsplikt, skal rapportere regnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret i dette skjemaet.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsfører med signeringsrett, Regnskapsfører uten signeringsrett, Ansvarlig revisor, Revisormedarbeider, Regnskapsmedarbeider eller Utfyller/innsender.

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Det er ikke krav til å skanne originaldokumentene. Dokumenter kan også legges ved som tekstfiler (f.eks. Word). Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at det innsendte årsregnskapet er fastsatt av årsmøtet eller annet kompetent organ. Av den grunn er det ikke krav om at årsregnskap m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er underskrevet.
 
Du legger til filvedlegg fra fanen "Oversikt - skjema og vedlegg" når du har åpnet hovedskjemaet.
 
Årsregnskapet med vedlegg offentliggjøres
 
Det er kun dokumenter med relevans til årsregnskapet, det vil si noter og årsberetning, som skal legges ved årsregnskapet. Andre typer henvendelser i forbindelse med årsregnskapet kan sendes elektronisk per e-post til firmapost@brreg.no .

Alle dokumenter som sendes inn til Regnskapsregisteret i tilknytning til årsregnskapet, blir offentliggjort.
Regnskapsregisteret benytter skjemaet til registrering av årsregnskap og som del av årsregnskapet for dokumentasjon på innregistrerte opplysninger.

Lovhjemmel for oppgaveplikten

Årsregnskapet består av hovedskjema og filvedlegg.

Hovedskjemaet for årsregnskap i Altinn inneholder generell informasjon om årsregnskapet og foreningen. På de neste sidene skal regnskapstallene legges inn.

Foreninger som leverer skjemaet skal følge oppsettet for frivillig virksomhet. Se forskrift til frivillighetsregisterloven: Aktivitetsregnskap - Balanse.

I tillegg til hovedskjemaet må noter og årsberetning legges ved som filvedlegg.

Valør

Det må angi i skjemaet om tallene rapporteres i hele tall, tusen eller million. Angir du tusen eller million, multipliseres tallene med hhv. 1 000 eller 1 000 000 når Regnskapsregisteret mottar skjemasettet.

Ved bruk av Google Chrome som nettleser, er det en del brukere som har problemer med å legge til filvedlegg. Dette kan skyldes at SilverLight-plugin er blokkert, og at du må tillate at den kjører. Får du varslet "Et programtillegg ble blokkert", kan du godta tillegget ved å klikke på ikonet til høyre i adresselinjen og tillate. Du kan også åpne en ny fane, og skrive adressen: chrome://plugins og aktivere Silverlight. 

Alternativt kan du benytte Internet Explorer for å legge til filvedlegg.

For at Regnskapsregisteret skal kunne behandle filvedlegget, bør det ha en av følgende filtyper:

Filtype Dokument
docx Word
doc Word
dot Word dokumentmal
rtf Rikt tekstformat
txt Ren tekst
xlsx Excel
xls Excel
pdf Bilde
jpg Bilde
gif Bilde
png Bilde
tiff Bilde

Listen er ikke uttømmende.

Det finnes likevel varianter som fører til at dokumentene ikke er tilgjengelig for Regnskapsregisteret:

  1. Dokumenter der det ikke er angitt filtypen i navnet.
  2. Hvis en bildefil kopieres over i et Word dokument, kan bildet bli bredere enn margene - dette fører til at dokumentet blir ufullstendig. Legg derfor det skannede dokumentet med som filvedlegg.
  3. Dersom innsenderen har definert et utskriftsområde som ikke tar med all teksten i et Excel dokument, vil kun det merkede område vises i vår kontroll.

Har du dokumenter med filtypene Page og Numbers, må disse lagres som Word/Excel-fil, rtf eller pdf før innsending. Alternativt må dokumentene skannes, og legges ved.

Tilbakemelding

Ved innsending til Regnskapsregisteret via Altinn vil du få elektronisk tilbakemelding om mottatt årsregnskap, og om hvorvidt årsregnskapet er godkjent eller nektet. Denne meldingen kan leses under ”Til min behandling” i "Min meldingsboks" - meldingen kan også arkiveres. Når du åpner meldingen, finner du vedtaket i pdf, som du åpner i Adobe Reader . Dersom årsregnskapet er nektet, vil det i tillegg bli sendt nektingsvedtak til den regnskapspliktige per post. Hvis du registrerer e-postadresse på første side i skjemaet, sender vi varsel per e-post når saksbehandlingen er utført.

Trenger du hjelp?

Kontakt brukerveiledning ved Brønnøysundregistrene
Tlf 75 00 75 00

Åpne kontaktskjema