Tjenesten brukes av jegere. Her kan jegeren se en oversikt over alle opplysningene som er registrert på han eller henne i Jegerregisteret.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Alle jegere som er registrert i den norske basen i Jegerregisteret kan benytte ”Min jegerside”.

Tjenesten kan ikke benyttes av jegere som mangler norsk fødselsnummer.  For utenlandske jegere har vi laget en tilsvarende løsning. Pålogging skjer da med jegernummer og fødselsdato. Denne løsningen finnes på norsk og engelsk.

 

Under «Min jegerside» kan du:

  • finne ditt jegernummer
  • skrive ut dokumentasjon på at du er innført i Jegerregisteret
  • se om du har betalt jegeravgiften for nåværende jaktår
  • finne hvilken jakttype du har betalt for
  • se om du er registrert lisensjeger og hvilke rovviltarter du kan felle

Jegernummer har du bruk for ved kjøp av jaktkort på internett fra ulike tilbydere.

Dokumentasjonen du skriver ut trenger du ved overtakelse eller kjøp av våpen og ammunisjon.

Trenger du hjelp?

Kontakt brukerveiledning ved Brønnøysundregistrene
Tlf 75 00 75 00

Åpne kontaktskjema