Reservasjonsregisteret gjør det enklere for deg å reservere deg mot at ditt navn blir brukt til adressert reklame i posten eller telefonsalg.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Alle privatpersoner har tilgang til å fylle ut og se egne reservasjoner.

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Reservasjonsregisteret gjør det enklere for deg å reservere deg mot at ditt navn blir brukt til adressert reklame i posten eller telefonsalg. Reservasjonen gjelder deg som person, og ikke andre i husstanden. Les mer om tjenesten her.

Næringsvirksomheter kan ikke reservere seg.

Trenger du hjelp?

Kontakt brukerveiledning ved Brønnøysundregistrene
Tlf 75 00 75 00

Åpne kontaktskjema