Her kan du registrere nye virksomheter, eller endre registrerte opplysninger. De aller fleste organisasjonsformene kan bruke tjenesten. Dette gjelder blant annet enkeltpersonforetak, foreninger, aksjeselskap, ansvarlige selskap og samvirkeforetak.

Det er kommet en ny og enklere tjeneste for søknad om registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Du finner tjenesten på Skatteetaten sine nettsider.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Tjenesten kan brukes av alle privatpersoner, men krever at du logger inn med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Denne tjenesten kan du bruke for å melde opplysninger til Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Frivillighetsregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, Virksomhets- og foretaksregisteret hos SSB, Stiftelsesregisteret og Skattedirektoratets register over upersonlige skattytere.

Signering

Når du skal signere meldingen vil du motta en signeringsoppgave i meldingsboksen din i Altinn. Meldingen blir ikke sendt til behandling før alle har signert. Mer om signering.

For å signere på vegne av en virksomhet, trenger du Altinn-rollen Signerer av Samordnet registermelding. Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Opplysninger som ikke kan meldes

Se opplysninger som ikke kan meldes elektronisk.

Personvern

Brønnøysundregistrenes personvernerklæring.

Nå kan du søke om registrering i Merverdiavgiftsregisteret i Skatteetatens nye løsning. Dette gjelder deg som skal søke om ordinær registrering, frivillig registrering eller forhåndsregistrering.

Den som skal bruke tjenesten må ha Altinnrollen "Begrenset signeringsrettighet" eller "Kontaktperson NUF".

Skal du søke om særskilt registrering, fellesregistrering eller melde om endring eller opphør/nedleggelse må du fremdeles bruke Samordnet registermelding.

Trenger du hjelp?

Kontakt brukerveiledning ved Brønnøysundregistrene
Tlf 75 00 75 00

Åpne kontaktskjema