Om denne tjenesten

Det er frivillig å bruke tjenesten, men alle som skal føre opp tiltak i hht plan- og bygningsloven kan benytte seg av tilbudet.

ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Alle som skal føre opp tiltak i henhold til plan- og bygningsloven kan benytte seg av tilbudet. Målet er effektivisering hos private og kommuner.

ByggSøk skal bidra til standardisering, forenkling og effektivisering av plan- og byggesaksprosessen.

ByggSøk driftes av Direktoratet for byggkvalitet. Det er kostnadsfritt og kan benyttes av alle.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte hos DiBK svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

E-post: post@dibk.no
Telefon: 22 47 56 00

Åpne kontaktskjema