Periodisk sikkerhetskontrollør for løfteinnretninger

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

Om denne tjenesten

Søknaden kan sendes på e-post av yrkesutøver eller arbeidsgiver til Direktoratet for byggkvalitet.

  • Bevis på nasjonalitet.
  • Kvalifikasjonsbevis utstedt i annet EØS-land eller Sveits. 
  • Dokumentasjon på yrkeserfaring.

Språkkrav:

Ja, se forskrift om tekniske krav til byggverk § 16-5. Direktoratet for byggkvalitet kan kreve dokumentasjon på tilstrekkelige norskkunnskaper for å kunne praktisere yrket.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Hvis kvalifikasjonen din er fra et EØS-land eller Sveits, kan du ha rett til å få søknaden din behandlet etter yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. I tillegg finnes det nasjonale kvalifikasjonskrav knyttet til utøvelsen av yrket i forskrift om tekniske krav til byggverk § 16-3. 

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Direktoratet for byggkvalitet krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).  

Godkjenningsmyndighet

Direktoratet for byggkvalitet
Postboks 8742 Youngstorget,
0028 OSLO

E-post: post@dibk.no
Telefon: 22 47 56 00

Besøksadresse: Mariboes gate 13, 0183 OSLO

Åpne kontaktskjema