Tjenesten benyttes av virksomheter og privatpersoner som oppbevarer farlig stoff på en eiendom, i et anlegg eller transporterer farlig stoff i rørledning.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknad med vedlegg skal leveres elektronisk i Altinn.

Enhver som oppbevarer farlig stoff i et anlegg eller transporterer farlig stoff i rørledning i mengde lik eller større enn mengdene nevnt i vedlegg 2 i forskriften, skal sende melding til DSB.

Den som oppbevarer farlig stoff på en eiendom eller på et anlegg skal også være den som sender inn meldingen. For privatpersoner er det stort sett bare aktuelt å melde inn forbruksanlegg (gasstanker og lignende) på bolig- eller fritidseiendom. For virksomheter er det den bedriften som driver virksomhet på stedet der farlig stoff blir oppbevart, som skal sende meldingen.

Privatpersoner kan ikke sende inn melding for eiendommer de selv ikke eier eller fester (er hjemmelshaver til).

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet for en virksomhet trenger du Altinn-rollen Patent, varemerke og design.

For å benytte tjenesten kreves innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere (ID-porten).

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettheter. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Skjemaet gir opplysninger om krav til vedlegg og gir mulighet for å knytte vedlegg til søknaden.

Skjema for melding om farlig stoff gir virksomheter og privatpersoner tilgang til elektronisk registrering og oppdatering av egne data om farlig stoff og anlegg. Formålet er at det til enhver tid skal foreligge korrekt informasjon om håndtering av større mengder farlig stoff. Opplysningene i meldesystemet vil gjøres tilgjengelig for kommunene, slik at de får en samlet oversikt over farlige stoffer i egen kommune. Innkomne meldinger vil også danne grunnlag for oppfølging og tilsyn fra både kommunen og DSB.

Bruk av tjenesten

I skjemaet skal søker fylle ut informasjon og erklæringer slik angitt i påfølgende skjermbilder.

Når knappen ”Send søknad” er trykket, nederst i skjermbildet ”Sammendrag”, så sendes din søknad til DSB. Du vil få en kvittering på at søknaden er sendt.

Spørsmål om skjemaet?

Kontakt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap dersom du har spørsmål til utfylling av skjemaet:

Telefon: 33 41 25 00 / E-mail: melding.farlig.stoff@dsb.no

Åpne kontaktskjema