Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

For å benytte søknadsskjemaet kreves det innlogging i Altinn. Hvis du ikke har et norsk ID-nummer kan du lage en egenregistrert brukerkonto. Registreringsprosedyren finner du her.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknaden kan sendes inn av yrkesutøver og arbeidsgiver til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

 • CV, som beskriver personalia, tidfestet utdanning og tidfestet relevant praksis i det aktuelle yrket.
 • Kopi av originalt vitnemål eller diplom fra utdanningen.
 • Kopi av læreplan for utdanningen.
 • Kopi av original attest på fullført lærlingekontrakt (Hvis aktuelt i det landet det er dokumentert utdanning fra.)
 • Kopi av originalt sertifikat, fagbrev, svennebrev eller kompetansebevis til det aktuelle yrket.
 • Kopi av original(e) attest (er) fra nåværende eller tidligere arbeidsgivere som bevis på praksis.

Merknader

 • Ved begrunnet tvil kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kreve at kompetent myndighet i den andre EØS-staten bekrefter at kvalifikasjonsbeviset er gyldig.
 • Søknadsprosessen starter ikke før Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har mottatt en komplett søknad.
 • Søknad og dokumentasjon som ikke er på svensk eller dansk må være oversatt til norsk eller engelsk.
 • DSB kan kreve at en søker må fremstille seg for en egnethetsprøve eller at det blir fastsatt en prøveperiode.
 • Merk at DSB kan kreve ytterligere informasjon om utdanningen ved behov.

Språkkrav:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk, men godkjenningsmyndigheten kan kreve at søkeren dokumenterer å ha nødvendige språkkunnskaper for å kunne utøve yrket i Norge.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Hvis kvalifikasjonen din er fra et EØS-land eller Sveits, kan du ha rett til å få søknaden din behandlet etter yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. I tillegg fremgår nasjonale kvalifikasjonskrav knyttet til utøvelsen av yrket av forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Postboks 2014,
3103 Tønsberg

E-post: postmottak@dsb.no
Tlf: (+ 47) 33 41 25 00

Besøksadresse: Rambergveien 9

Åpne kontaktskjema