Skjema for å søke midlertidig fritak for tjeneste i Sivilforsvaret eller varig fritak for tjenesteplikt i Sivilforsvaret.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet benyttes av tjenestepliktige som ønsker å søke midlertidig fritak for tjeneste i Sivilforsvaret eller varig fritak for tjenesteplikt i Sivilforsvaret.

For å benytte skjemaet trenger du rollen Utfyller/innsender

Dokumentasjon som bekrefter opplysningene i søknaden lastes opp til skjemaet.

Skjemaet benyttes for at den tjenestepliktige skal ha mulighet til å søke midlertidig fritak for tjeneste i Sivilforsvaret eller varig fritak for tjenesteplikt i Sivilforsvaret.

Trenger du hjelp?

Ved spørsmål til skjema; ta kontakt med ditt sivilforsvarsdistrikt, se sivilforsvaret.no for kontaktinformasjon

Åpne kontaktskjema