Skjema for melding av uhell med fyrverkeri skal benyttes for å rapportere alle uhell ved privat bruk av fyrverkeri i de tilfeller hvor fyrverkeri har forårsaket personskader, brannskader eller andre materielle skader. Formålet med innmelding er at DSB kan sammenstille statistikk og avdekke spesielle problemområder knyttet til bruk og/eller de ulike typer fyrverkeriartikler.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet brukes ved uhell med fyrverkeri.


Det er i utgangspunktet kommunens brannvesen som skal rapportere etter kontakt med politi og helsevesen. Politi, sykehus, legevakt, leger og privatpersoner kan også rapportere direkte her.

Hensikten med rapporteringen er å få en så pålitelig som mulig statistikk over årsaken til fyrverkeriuhell/ -ulykker og skadeomfang. Skadestatistikken benyttes i det forebyggende arbeidet ved at spesielle problemområder knyttet til bruk og de ulike typer fyrverkeriartikler avdekkes.

Åpne kontaktskjema