For mindre virksomheter

Skjemaet er for deg som ikke har et lønnssystem og skal sende a-melding for 1 - 8 ansatte. Har du lønnssystem, skal du ikke bruke dette skjemaet, heller ikke til å endre opplysninger eller rette feil.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Bruk skjemaet for å gi opplysninger om arbeidsforhold, lønn, ytelser og forskuddstrekk til dine ansatte, i tillegg til arbeidsgiveravgift.

Merk!

 • Har du lønnssystem, skal du ikke bruke dette skjemaet, heller ikke til korrigeringer
 • Du må sende ett skjema per underenhet/virksomhet hvis du har flere
 • Du kan bare registrere ett arbeidsforhold per ansatt per virksomhet
 • Skjemaet kan ikke brukes av offentlige etater

Vi anbefaler alle virksomheter å sende a-melding fra et system (A02).

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse Altinn-rollene:

 • Utfyller/Innsender
 • Regnskapsfører med signeringsrettighet
 • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • Regnskapsfører lønn
 • Ansvarlig revisor
 • Revisormedarbeider
 • Kontaktperson NUF

Her finner du mer informasjon og en oversikt over alle Altinn-rollene.


Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Hvis du er ukjent med rapportering i Altinn, gå til hjelpesidene.

Veiledning

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, se vår veileder. Se også informasjonssider om a-meldingen.

Frist

Månedlig. Frist den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Husk å rapportere status på arbeidsforhold hver måned. Dette rapporterer du selv om du ikke betaler ut lønn. 

Husk å sjekke tilbakemeldingen

Hver gang du sender a-melding gjør vi en automatisk kontroll av den. Tilbakemeldingen du får sier hva du har rapportert og eventuelle feil du må rette. Den inneholder også informasjon om betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, kontonummer og KID-nummer.

Du finner tilbakemelding (A03) i «Innboks» i Altinn. 

Hvis du ikke leverer

Er du pliktig til å levere a-melding, men ikke leverer eller leverer den med feil, kan du få tvangsmulkt. Manglende rapportering kan også få konsekvenser for dine ansatte. De kan få feil i skattemeldingen eller feil utbetalinger fra NAV. Det er derfor svært viktig at du rapporterer riktig og innen frist.

Husk at du skal oppgi arbeidsforhold i a-meldingen selv om du ikke utbetaler lønn.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Skatteopplysningen på telefon 800 80 000, tastevalg 4-3-2 eller bruk Kontaktskjema.

Åpne kontaktskjema