For veldedige og allmennyttige organisasjoner

Skjemaet er for veldedige organisasjoner som engasjerer en privatperson til arbeidsoppdrag og lønnsutgiften ikke inngår i næringsvirksomhet.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Bruk skjemaet for å gi informasjon om lønn og forskuddstrekk for dine arbeidstakere.

Gjelder:

 • Når lønnsutgifter per ansatt er under 60 000 kroner i løpet av året.
 • Når samlede lønnsutgifter for alle ansatte er under 600 000 kroner i løpet av året.

MERK:

Overstiger utbetalingene en av grensene over, skal du ikke bruke forenklet melding (A05), men i stedet bruke ordinær a-melding (A02 eller A01). Hvis du allerede har sendt melding med skjema A05 og det viser seg at du går over grensene kan du bruke skjemaet A05 ut året.

Er lønnsutbetalinger under 10 000 kroner per ansatt i løpet av året, behøver du ikke rapportere i det hele tatt.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en Altinn-rolle. Oversikt over alle Altinn-rollene finner du her. 

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Mangler du rettigheter, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Hvis du er ukjent med rapportering i Altinn, gå til hjelpesidene.

Slik fyller du ut skjemaet

 • Finn frem til det juridiske organisasjonsnummeret du skal rapportere for
 • Fyll inn ansatt med fødselsnummer, og få tilgang til skattekortet
 • Fyll inn opplysningene i skjemaet
 • Kontroller informasjonen og send inn skjemaet
 • Skriv ut eller send lønnsslipp til den ansatte.

MERK: Den ansatte skal ha en utskrift av lønnsslippen.

Frist

Skjemaet skal sendes inn ved hver lønnsutbetaling.

Betaling

Forskuddstrekk betaler du til din lokale skatteoppkrever med egen KID dagen etter at du har sendt inn meldingen. 

Skal du rette opp i feil? 

 • Huk av for «Meldingen skal erstatte tidligere innsending»
 • Klikk på «Velg» ved den melding du vil erstatte
 • Bekreft at du har valgt riktig melding
 • Fyll inn en komplett meldingen med riktig informasjon og send inn.

MERK: Erstatter du en innsendt melding, må den nye meldingen være komplett. Den nye a-meldingen overskriver all informasjon som sto i den forrige.

Skal du annulere en a-melding?

Har du oppgitt feil utbetalingsdato eller har behov for å slette all informasjon du har sendt inn, må du annullere den gamle meldingen.

 • Huk av for «Meldingen skal erstatte tidligere innsending»
 • Klikk på «Velg» ved den melding du vil annullere
 • Bekreft at du har valgt riktig melding
 • Fyll inn samme feil utbetalingsdato og 0,- for beløp
 • Send inn. Meldingen blir da annullert.
 • Fyll så inn en komplett melding med riktig informasjon og send inn.

 

Levere på papir

Fra og med 5. januar kan du ikke sende skjemaet på papir.

Her finner du papirskjemaet (A105)

Ta vare på ett eksemplar selv, og send ett til:

A-meldingen

Postboks 4329

2308 Hamar

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Skatteopplysningen på telefon 800 80 000, tastevalg 4-3-2 eller bruk Kontaktskjema.

Åpne kontaktskjema