For privatpersoner

Skjemaet er for deg som betaler lønn til personer som utfører arbeid i din bolig eller fritidseiendom.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Bruk skjemaet for å gi opplysninger om arbeidsforhold, lønn og forskuddstrekk.

Dette gjelder når:

 • Du betaler lønn for pass av barn under 12 år, eller for barn med særlig behov for omsorg og pleie (uavhengig av alder).
 • Samlet lønn for annet arbeid i huset (ikke barnepass), inklusive verdi av kost og losji, er over 6 000 kroner per ansatt i løpet av året.
 • Samlet lønn for annet arbeid i huset (ikke barnepass), inklusive verdi av kost og losji for alle dine ansatte er under 60 000 kroner i året.

MERK: Overstiger utbetalingene grensene over, skal du ikke bruke melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04), men i stedet bruke ordinær a-melding (A02 eller A01). Hvis du allerede har sendt melding med skjema A04 og det viser seg at du går over grensene, kan du bruke A04 ut året.

Er samlede lønnsutbetalinger under 6 000 kroner per ansatt i løpet av året, behøver du ikke rapportere i det hele tatt.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse Altinn-rollene: 

 • Privatperson begrensede rettigheter
  • Utfyller/Innsender
   • Regnskapsfører med signeringsrettighet
    • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
     • Regnskapsfører lønn
      • Ansvarlig revisor
       • Revisormedarbeider

Her finner du mer informasjon og en oversikt over alle Altinn-rollene.


Hvis du er ukjent med rapportering i Altinn, gå til hjelpesidene.

Trenger du hjelp til a-meldingen, se vår veileder på PDF eller web. Se også informasjonssider om a-meldingen.

 

Slik fyller du ut skjemaet

 • Fyll inn ansatt med fødselsnummer, og få tilgang til skattekortet
 • Fyll inn opplysninger i skjemaet
 • Kontroller informasjonen og send inn skjemaet
 • Skriv ut eller send lønnsslippen til den ansatte.

MERK: Den ansatte skal ha en utskrift av lønnsslippen.

Frist

Skjemaet skal sendes inn ved hver lønnsutbetaling.

Betaling

Forskuddstrekk betaler du til din lokale skatteoppkrever med egen KID dagen etter at du har sendt inn meldingen.

Skal du rette opp i feil? 

 • Huk av for «Meldingen skal erstatte tidligere innsending»
 • Klikk på «Velg» ved den melding du vil erstatte
 • Bekreft at du har valgt riktig melding
 • Fyll inn en komplett a-meldingen med riktig informasjon og send inn.

MERK: Erstatter du en innsendt melding, må den nye meldingen være komplett. Den nye meldingen overskriver all informasjon som sto i den forrige.

Skal du annullere en melding? 

Har du oppgitt feil utbetalingsdato eller må slette all informasjon du har sendt inn, må du annullere den gamle meldingen.

 • Huk av for «Meldingen skal erstatte tidligere innsending»
 • Klikk på «Velg» ved den melding du vil annullere
 • Bekreft at du har valgt riktig melding
 • Fyll inn samme feil utbetalingsdato og 0,- for beløp
 • Send inn. Meldingen blir da annullert.
 • Fyll så inn en komplett melding med riktig informasjon og send inn.

 

Åpne kontaktskjema