Dette skjemaet er deaktivert og erstattet av KRT 1157 Roller og egnethetsvurderinger

------------------------------------------------------------------

Dette Altinn-skjemaet skal kun benyttes av Verdipapirforetak under tilsyn av Finanstilsynet.
Ved melding til Brønnøysundregistrene om endring av styremedlemmer benyttes Samordnet registermelding.

Verdipapirforetak skal gi Finanstilsynet melding ved endring av styrets sammensetning og ved skifte av daglig leder, faktisk leder og filialleder. Verdipapirforetaket skal fremlegge alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om verdipapirforetaket oppfyller kravene i verdipapirhandelloven.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Endringer i styre og ledelse skal meldes Finanstilsynet så fort det er vedtatt av generalforsamlingen eller i styret.

Dette skjemaet skal benyttes av Verdipapirforetak under tilsyn av Finanstilsynet.

For å fylle ut skjemaet kreves rollen Utfyller/Innsender.

Kontaktinformasjon

Erik Landa
Tlf.: 22 93 96 71
E-post: mailto:erik.landa@finanstilsynet.no

Åpne kontaktskjema