Finansforetak som yter forbrukslån (utover et minstenivå) skal hvert kvartal rapportere til Finanstilsynet etterlevelsen av kravene fastsatt i Forskrift om finansforetakenes utlånspraksis (utlånsforskriften).

Vedlagt dette Altinn-skjemaet skal det være et utfylt Excel-skjema.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Dette er en kvartalsvis rapportering med rapporteringsfrist innen
utgangen av den påfølgende måneden etter kvartalsskiftet.

Et utvalg finansforetak som yter lån med forbrukslån skal rapportere. De som skal fylle ut skjemaet finner det i sin innboks i Altinn.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter . Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Excel rapporteringsskjema om etterlevelse av forbrukslånsforskriften skal fylles ut og sendes inn som vedlegg til dette Altinn-skjemaet. 

Rapporteringsskjema for utfylling lastes ned fra Finanstilsynets nettsider.

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets nettsider

Åpne kontaktskjema