Skjemaet skal benyttes av skadeforsikringsforetak, livsforsikringsforetak og filialer av utenlandske skadeforsikgrings- og livsforsikringsforetak (NUF) for å rapportere til Finanstilsynet om forsikringsforetakets interne klagebehandling.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Frist er 1. februar årlig.

Dette skjemaet skal brukes av

-          Skadeforsikringsforetak
-          Livsforsikringsforetak
-          Filial av utenlandsk skadeforsikringsforetak (NUF)
-          Filial av utenlandsk livsforsikringsforetak (NUF).

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.
Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Det er ikke krav til vedlegg.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt
Hege M. Bogstrand, Email: hbo@finanstilsynet.no, Telefon: 22939972
Lisbeth Økland, Email: lok@finanstilsynet.no, Telefon: 22939826

Åpne kontaktskjema