Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

For å benytte søknadsskjemaet kreves det innlogging i Altinn. Hvis du ikke har et norsk ID-nummer kan du lage en egenregistrert brukerkonto. Registreringsprosedyren finner du her.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltpersoner.

Søknad med vedlegg skal leveres elektronisk i Altinn.

Alternativt kan søknaden sendes til Finanstilsynet.

Søkere med yrkeskvalifikasjoner fra annen EU/EØS-stat eller Sveits der yrket er lovregulert:

  • Yrkeskvalifikasjonsbevis.
  • Politiattest.

Søkere med yrkeskvalifikasjoner fra annen EU/EØS-stat eller Sveits der yrket ikke er lovregulert:

  • Yrkeskvalifikasjonsbevis i tillegg til dokumentasjon på praksis fra inkassovirksomhet på heltid i minst ett år i løpet av de siste ti årene.
  •  Politiattest

Krav til søker

  • Det er krav om at søker har hederlig vandel.
  • Det er krav om at søker må være skikket til å være faktisk leder for inkassovirksomhet.

Merknader

  • Dokumenter som ikke er på engelsk, norsk, svensk eller dansk må oversettes til engelsk eller norsk. 

Språkkrav:

Nei.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Hvis kvalifikasjonen din er fra et EØS-land eller Sveits, kan du ha rett til å få søknaden din behandlet etter yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. I tillegg fremgår nasjonale kvalifikasjonskrav knyttet til utøvelsen av yrket av inkassoloven og inkassoforskriften.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr:

Finanstilsynet krever gebyr for behandling av søknad om godkjenning. For tildeling av inkassobevilling skal det betales et saksbehandlingsgebyr på fire ganger rettsgebyret. Dette tilsvarer 4520 NOK.

Faktura blir sendt etter at vedtak er fattet.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum,
0107 Oslo

E-post: post@finanstilsynet.no
Tlf: 22 93 98 00

Besøksadresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo

Åpne kontaktskjema