For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

For å benytte søknadsskjemaet kreves det innlogging i Altinn. Hvis du ikke har et norsk ID-nummer kan du lage en egenregistrert brukerkonto. Registreringsprosedyren finner du her.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltpersoner.

Søknad med vedlegg skal leveres elektronisk i Altinn.

Alternativt kan søknaden sendes til Finanstilsynet.

Søkere med yrkeskvalifikasjoner fra annen EU/EØS-stat eller Sveits der yrket er lovregulert:

  • Yrkeskvalifikasjonsbevis.
  • Politiattest.

Søkere med yrkeskvalifikasjoner fra annen EU/EØS-stat eller Sveits der yrket ikke er lovregulert:

  • Yrkeskvalifikasjonsbevis i tillegg til dokumentasjon på praksis fra inkassovirksomhet på heltid i minst to år i løpet av de siste ti årene.
  •  Politiattest

Krav til søker

  • Det er krav om at søker har hederlig vandel.
  • Det er krav om at søker må være skikket til å være faktisk leder for inkassovirksomhet.

Merknader

  • Dokumenter som ikke er på engelsk, norsk, svensk eller dansk må oversettes til engelsk eller norsk. 

Språkkrav:

Nei.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene for inkassobevilling fremgår av inkassoloven og inkassoforskriften.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr:

Finanstilsynet krever gebyr for behandling av søknad om godkjenning. For tildeling av inkassobevilling skal det betales et saksbehandlingsgebyr på fire ganger rettsgebyret. Dette tilsvarer 4520 NOK.

Faktura blir sendt etter at vedtak er fattet.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum,
0107 Oslo

E-post: post@finanstilsynet.no
Tlf: 22 93 98 00

Besøksadresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo

Åpne kontaktskjema