Dokumentbasert tilsyn for regnskapsførersere som grunnlag for:
- oversikt over regnskapsførerbransjen med hensyn til struktur og sammensetning
- statistisk informasjon om sentrale forhold
- informasjon om hvordan etablert regnskapsførerpraksis er innenfor utvalgte områder
- prioritering vedrørende stedlige tilsyn
- videreføring av et hensiktsmessig og aktivt tilsyn

Til innboksen

Om denne tjenesten

Rapporteringsfrist er 19. oktober 2016.

Alle som har autorisasjon som regnskapsfører skal sende inn egenmeldingen. Innsendingsplikten gjelder uavhengig av om du utøver regnskapsføreryrket.

Alle autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper plikter å besvare og sende inn egenmeldingen. Finanstilsynet finner det nødvendig å gjøre oppmerksom på at unnlatelse av å besvare egenmeldingen er brudd på finanstilsynsloven § 4 første ledd nr. 3.

Som ledd i det løpende tilsynsarbeidet gjennomfører Finanstilsynet regelmessig (hvert annet/tredje år) et dokumentbasert tilsyn overfor regnskapsførere og regnskapsførerselskaper.

Skjemaet er bygd opp på samme måte som ved det dokumentbaserte tilsynet i 2013.

Det dokumentbaserte tilsynet gir blant annet grunnlag for:

• oversikt over regnskapsførerbransjen med hensyn til struktur og sammensetning
• statistisk informasjon om sentrale forhold
• informasjon om hvordan etablert regnskapsførerpraksis er innenfor utvalgte områder
• prioritering vedrørende stedlige tilsyn
• videreføring av et hensiktsmessig og aktivt tilsyn 

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, send e-post til doktilsyn@finanstilsynet.no eller kontakt
Unn Hedvig Årskaug, 22 93 97 34
Marianne Lenes, 22 93 97 94
Anita Skuse, 22 93 98 88

Åpne kontaktskjema