Det følger av Markedsmisbruksforordningen (EU) nr. 596/2014 (MAR) at  primærinnsidere (personer med ledelsesansvar) og deres nærstående skal gi melding til utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet og til tilsynsmyndigheten (Finanstilsynet) om nærmere angitte transaksjoner, (jf. MAR artikkel 19 nr. 1, jf. nr. 2).

Dette skjemaet benyttes for melding  om transaksjoner utført av primærinnsider og deres nærstående til Finanstilsynet.

Mer informasjon om regelverket og innlogging i skjemaet finner du her.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Meldingen skal sendes umiddelbart etter at transaksjonen er utført og senest innen tre virkedager etter transaksjonsdatoen, jf. MAR artikkel 19 nr. 1, jf. nr. 2 og Prop. 96 LS (2018-2019) side 75.

Skjemaet skal benyttes av personer med ledelsesansvar ("primærinnsidere") og deres nærstående eller av en person som rapporter på deres vegne.

Mer informasjon om skjemaet finner du på våre hjemmesider.

Kontakt Finanstilsynet

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt finanstilsynet på PDMR@finanstilsynet.no

Åpne kontaktskjema