Søknadsskjemaet for banker, kredittforetak, finansieringsselskaper og holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern som skal søke Finanstilsynet om tillatelse før forhøyelse av aksjekapital/egenkapitalbeviskapital og fondsemisjon.

Se Finanstilsynets nettsider om kapitaldekning

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal benyttes dersom foretaket planlegger gjennomføring av søknadspliktige forhøyelser av aksjekapital/egenkapitalbeviskapital og fondsemisjon.
Foretakene må ha tillatelse av Finanstilsynet før gjennomføring av omsøkte transaksjoner.

Søknadsskjemaet skal brukes av banker, kredittforetak, finansieringsselskaper og holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern.

For å bruke skjemaet trenger du Altinnrollen Utfyller /Innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Hvilken dokumentasjon som skal vedlegges framkommer av skjemaet.

Trenger du hjelp?

Håkon Rysst Heilmann
Epost: hrhe@finanstilsynet.no
Telefon: 22 93 96 28

Åpne kontaktskjema