Søknadsskjema for banker, kredittforetak, finansieringsselskaper og holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern som skal søke Finanstilsynet om tillatelse før reduksjon av ansvarlig kapital.

Se Finanstilsynets nettsider om kapitaldekning.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal benyttes dersom foretaket planlegger gjennomføring av søknadspliktige nedsettelser av ansvarlig kapital.
En søknad om innfrielse, tilbakekjøp og annen reduksjon av ansvarlig kapital skal sendes Finanstilsynet senest tre måneder før foretaket må varsle om at dette skal finne sted.

Søknadsskjemaet skal brukes av banker, kredittforetak, finansieringsselskaper og holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern.

Hvilken dokumentasjon som skal vedlegges framkommer av skjemaet.

Trenger du hjelp?

Håkon Rysst Heilmann
Epost: hrhe@finanstilsynet.no
Telefon: 22 93 96 28

Åpne kontaktskjema