Melding til Finanstilsynet om bruk av unntak fra konsesjonsplikt for foretak som yter investeringstjenester/investeringsvirksomhet i varederivater, utslippskvoter eller derivater på slike som en tilknyttet virksomhet til sin hovedvirksomhet.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Dette skjemaet skal benyttes ved melding til Finanstilsynet om bruk av unntak fra krav om tillatelse etter verdipapirhandelloven § 9-3 andre ledd nr. 7.

Merk at foretak årlig må melde til Finanstilsynet at dette unntaket benyttes.

For å benytte denne tjenesten må du ha rollen Utfyller/innsender.

Alle foretak som benytter unntak fra krav om tillatelse etter verdipapirhandelloven § 9-3 andre ledd nr. 7.

Skjemaet skal brukes dersom et foretak skal benytte unntaket i verdipapirhandelloven § 9-3 andre ledd nr. 7.

Kontaktinformasjon

Mari Borgen
Tlf: 22 93 97 58
Epost: mari.borgen@finanstilsynet.no

Marit Wærnhus
Tlf: 22 93 96 07
Epost: marit.waernhus@finanstilsynet.no

Åpne kontaktskjema