Månedlig rapportering av biomasse for innehaver av tillatelser av matfisk-, FoU- og stamfisktillatelser for fisk med produksjon i sjøvann.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Månedlig, med frist til den 7. i påfølgende måned

Konsesjonsinnehavere av matfisk-, FoU- og stamfisktillatelser for fisk med produksjon i sjøvann.

For å få tilgang til denne tjenesten trenger du Altinn-rollen "Utfyller/innsender", "Privatperson", "Basisrolle" eller "Primærnæring og næringsmiddel".

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

I henhold til Akvakulturdriftsforskriften § 44 skal det fra det for hver produksjonsenhet som er i drift, rapporteres månedlig til Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet er skjemaeier. Mattilsynet og Klima- og forurensningsdirektoratet mottar kopi av innsendte skjema

Trenger du hjelp?

Fiskeridirektoratet svarer på faglige spørsmål om skjemaet.
Telefon 03495 eller e-post: postmottak@fiskeridir.no

Åpne kontaktskjema