Innrapportering av data fra anleggssertifikat fra akkrediterte organ etter forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal sendes inn når anleggssertifikat er utstedt for en lokalitet.

Inspeksjonsorgan som utsteder anleggssertifikat skal senest to uker etter utstedelsen elektronisk sende inn kopi av anleggssertifikatet og grunnlagsdata for utstedelse av sertifikatet til Fiskeridirektoratet.

Feilinnsending

Bruker kan sende inn korrigeringer av skjemaet ved behov. Lag kopi av tidligere innsendt skjema og send inn på nytt. Siste innsendte versjon av skjema regnes som gjeldende hos Fiskeridirektoratet.

For å få tilgang til denne tjenesten trenger du Altinn-rollen "Utfyller/innsender", "Privatperson", "Basisrolle" eller "Primærnæring og næringsmiddel".

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Trenger du hjelp?

Fiskeridirektoratet svarer på faglige spørsmål om skjemaet.
Telefon 03495 eller e-post: postmottak@fiskeridir.no

Åpne kontaktskjema