For å drive drosjetransport må du ha et drosjeløyve. Et slikt løyve er en godkjenning av at du oppfyller kravene til å drive drosjetransport.

Du må ha et foretak/firma for å søke. Det er daglig leder i foretaket/firmaet som kan søke om drosjeløyver. Et løyve koster 3400 kroner.

Du skal bruke dette skjemaet dersom du søker om drosjeløyve i et av følgende fylker:
• Viken
• Oslo
• Rogaland
• Agder
• Innlandet

Hvis foretaket ditt er registrert i et annet fylke, må du kontakte ditt fylke for å få riktig søknadsskjema.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Vi stiller tre generelle vilkår for å få drosjeløyve:

1. Fast og varig virksomhet i Norge
Det betyr at du må ha registrert et foretak i Enhetsregisteret, og fått tildelt et organisasjonsnummer, før du fyller ut søknaden.
Registrer foretaket ditt på Brønnøysundregistrenes nettsider

2. God vandel
Det betyr at du må legge ved politiattest for innehaver/daglig leder/transportleder. Selskaper må også legge ved politiattest for foretaket. Hvis du er dømt for noe eller har fått forelegg, må du også legge ved kopi av dommen/forelegget i søknadskjemaet.

3. Tilfredsstillende økonomisk evne
Det betyr at vi må hente inn skatteattest og bekreftelse fra Konkursregisteret for foretaket ditt. Hvis du gir oss samtykke til det, henter vi disse dokumentene automatisk.

Hvis foretaket ditt er nytt, det vil si opprettet for mindre enn tre måneder siden, må også legge ved skatteattest og bekreftelse fra Konkursregisteret for daglig leder. (gjelder ikke enkeltpersonforetak).

For å kunne søke må du legge ved dokumentasjon som viser at du har god vandel og tilfredsstillende økonomisk evne. Vedleggene må ikke være eldre enn tre måneder.

Vi henter inn følgende dokumentasjon automatisk i skjemaet:
• Skatteattest for bedriften/firmaet
• Konkursattest for bedriften/firmaet

Dette må du må legge ved i søknaden:

Enkeltpersonforetak må legge ved følgende vedlegg:
1. Politiattest for innehaver
2. Kopi av eventuell dom/forelegg hvis du er dømt

Selskap må legge ved følgende vedlegg:
1. Politiattest for daglig leder eller transportleder
2. Politiattest for foretaket
3. Kopi av eventuell dom/forelegg hvis du er dømt

Hvis firmaet ditt er under tre måneder, må du legge ved følgende vedlegg:
1. Politiattest for daglig leder
2. Politiattest for foretaket
3. Kopi av eventuell dom/forelegg hvis du er dømt
4. Skatteattest for daglig leder
5. Konkursattest for daglig leder

Fra 1. november 2020 blir ordningen for drosjeløyve lik over hele landet. Derfor har fylkeskommunene laget et felles nasjonalt søknadsskjema.

Foreløpig har følgende fylker tatt i bruk skjemaet:
• Viken
• Oslo
• Rogaland
• Agder
• Innlandet

Bor du i et annet fylke må du kontakte ditt fylke for å få riktig søknad.

Når du har sendt inn søknad
Når du har sendt inn søknaden vil fylkeskommunen der foretaket ditt er registrert behandle søknaden din. Hvis søknaden din blir godkjent, må du betale 3400 kroner per løyve du har fått innvilget. Løyvet gjelder for hele landet, med unntak av kommuner der andre løyvehavere har enerett.

Du må sette deg inn i kravene som gjelder for å ha et drosjeløyve. Disse kravene kan du lese mer om på fylkeskommunens nettsider.

Eneretter for drosjetransport
Fylkeskommunene har mulighet til å tildele eneretter for drosjetransport i områder der det kan forventes at markedet ikke tilbyr et tilstrekkelig drosjetilbud på kommersielle vilkår.

For å kunne drive med drosjetransport i et område der fylkeskommunen har tildelt enerett må man altså ha fått tildelt eneretten. Dersom transporten er bestilt på forhånd, kan en annen drosjeløyveinnehaver enn den som har enerett transportere passasjerer inn i og ut av et enerettsområde. Eneretter blir utlyst som offentlige anskaffelser.

Lover og regelverk
Du kan lese mer om regelverket på lovdata.no:
Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)
Forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften)

Åpne kontaktskjema