Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

Søknaden skal leveres elektronisk via tjenesten Søknad om spesialistgodkjenning for lege med spesialistgodkjenning fra annet land. For å benytte søknadsskjemaet kreves det innlogging i Altinn.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknaden skal leveres elektronisk via tjenesten Søknad om spesialistgodkjenning for lege med spesialistgodkjenning fra annet land. For å benytte søknadsskjemaet kreves det innlogging i Altinn.

Dokumentasjonskrav vil fremgå av søknadsskjema.

 • HPR-nummer (7 siffer).Søker som ikke har norsk autorisasjon, må først søke Helsedirektoratet om autorisasjon.
 • Kopi av godkjenning/kvalifikasjonsbevis som spesialist i annet land (utdanningsland og eventuelt andre land som har godkjent spesialiteten).
 • Certificate of Current Professional Status/Certificate of Good Standing fra landet man har jobbet i de tre siste månedene kan vedlegges. Denne vil bli vurdert innhentet i forbindelse med saksbehandlingen dersom denne ikke følger søknaden.
 • Eventuelt navneendringsbevis.

 

Merknader

 • Alle originaldokumenter og diplomer som ikke er utstedt på norsk, svensk, dansk eller engelsk, må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør.
 • Originaloversettelser skal skannes med farge og lastes opp i PDF-format.
 • Originaldokumenter innsendt per post vil ikke bli returnert.
 • Dersom du allerede har konvertert din spesialistgodkjenning fra og til et annet EU/EØS-land, må du opplyse om dette.
 • Hvis du ikke har fødsels- eller D-nummer i Norge, må du kontakte helsedirektoratet for alternativt søknadsskjema. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

 

Språkkrav:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Man må ha norsk autorisasjon, jf. spesialistforskriftens § 7a, jf. helsepersonelloven § 48 a.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Alle som søker om spesialistgodkjenning må betale gebyr. Det er ulike gebyrsatser for type søknad.

Lege:

 • Konvertering av hovedspesialitet alene: 4 500 kr.
 • Konvertering av grenspesialitet alene: 3 000 kr.

Innbetaling:

Gebyr innbetales via Altinn når søknaden sendes inn.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over). 

Godkjenningsmyndighet

Helsedirektoratet
Postboks 220, Skøyen,
0213 Oslo

E-post: godkjenning@helsedir.no
Tlf: 21 52 97 00

Åpne kontaktskjema