Skjema benyttes av læresteder og fylkeskommuner som søker om autorisasjon eller lisens som helsepersonell på vegne av kvalifiserte kandidater.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Ingen frister.

Innmeldingslisten skal brukes av utdanningsinstitusjoner for å gi informasjon om elever / studenter som har ferdigstilt sin utdanning og som er skikket til å få innvilget den autorisasjon eller lisens som det blir søkt om.

Feilinnsending:

Ved feilinnsending kontakt Helsedirektoratet på autorisasjon@helsedir.no eller telefon 21 52 97 00

Norske utdanningsinstitusjoner som utdanner helsepersonell som trenger godkjenning av titler for å kunne utføre sitt yrke.


For å kunne bruke tjenesten må helsedirektoratet ha meldt inn utdanningsinstitusjonen som bruker av tjenesten. Send e-post til autorisasjon@helsedir.no hvis din utdanningsinstitusjon utdanner helsepersonell som skal ha autorisasjon eller lisens og du ikke får tilgang til tjenesten.

For å sende inn denne tjenesten kreves rollen Utfyller/innsender.

Tjenesten krever innlogging på sikkerhetsnivå 2.

Norske utdanningsinstitusjoner som utdanner helsepersonell som trenger godkjenning av titler for å kunne utføre sitt yrke.

Innsending av lister med personer som er kvalifisert til å få autorisasjon eller lisens som helsepersonell.

Spørsmål om skjemaet?

Helsedirektoratet:

E-post: godkjenning@helsedir.no
Tlf: 21 52 97 00

Åpne kontaktskjema