Skjema benyttes av personer som søker autorisasjon eller lisens som helsepersonell.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknad om autorisasjon skal sendes inn når utdanning er avsluttet og bestått. For studentlisenser kan man søke mens man studerer.

Ingen frist.

Feilinnsending

Ved feilinnsending kontakt Helsedirektoratet på autorisasjon@helsedir.no eller telefon 21 52 97 00

Personer som ønsker å jobbe som helsepersonell i en av de 29 yrkesgruppene som har beskyttet tittel:

Allmennlege, lege, sykepleier, helsefagarbeider, ambulansearbeider, apotektekniker, audiograf, bioingeniør, ergoterapeut, farmasøyt, fotterapeut, fysioterapeut, helsesekretær, hjelpepleier, jordmor, kiropraktor, klinisk ernæringsfysiolog, omsorgsarbeider, optiker, ortopediingeniør, ortopist, perfusjonist, psykolog, radiograf, tannhelsesekretær, tannlege, tanntekniker, tannpleier, vernepleier.

Det er ingen spesielle rollekrav knyttet til denne tjenesten.

Tjenesten krever sikkerhetsnivå 0.

Hvilke vedlegg du må legge ved avhenger av hvilken godkjenning du søker om, hvilket land du har din utdanning fra, hvor du kommer fra og hva du fyller inn av informasjon i søknaden.

For mer informasjon se www.helsedirektoratet.no/autorisasjon. For de fleste søknader må man laste opp dokumentasjon på utdanning; f.eks vitnemål / diplom, transcript / diploma supplement, fagplan. Har man relevant arbeidserfaring må dette dokumenteres med arbeidsattest. Har man godkjenning i andre land, må dette dokumenteres med godkjenningen.

Kontaktinformasjon

Helsedirektoratet:

E-post: godkjenning@helsedir.no
Tlf: 21 52 97 00

Åpne kontaktskjema