Skjema brukes til å søke om tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Kunngjøringene inneholder informasjon om søknadsfrister.

Fristene er de samme for innsending elektronisk og på papir.

Skjemaet stenger ikke etter fristen, men søker du etter fristen kan vi avvise søknaden.

Feilinnsending

Hvis du oppdager at du har sendt inn skjema med feil i, ber vi om at du sender inn skjemaet på nytt i korrigert form. Du kan lage en kopi av skjemaet du har sendt inn under Innboks - arkivert med funksjonen lag ny kopi.

Send også en e-post til postmottak@helsedir.no og opplys om referansenummeret på skjemaet som skal slettes.

Kunngjøringene på www.helsedir.no/tilskudd inneholder informasjon om hvem som kan søke på tilskuddsordningen.

For å benytte Altinn-skjema må du være tilknyttet et organisasjonsnummer.

Skal du representere en virksomhet kreves Altinnrollen Helse-, sosial- og velferdstjenester. Skal du signere skjemaet kreves rollen Begrenset signeringsrettighet. Du kan få delegert rollene av daglig leder eller styreleder i virksomheten.

 Dersom du skal søke som privatperson og ikke er tilknyttet et organisasjonsnummer, finnes papirskjema i kunngjøringen.

Du kan utdype søknaden i ett eller flere vedlegg ved behov, eller hvis det står spesifikt i kunngjøringen. 

Aktuelle vedlegg kan være:

  • Fullstendig organisasjonsoversikt
  • Tilleggsinformasjon til søknad

Kunngjøringen inneholder i noen tilfeller spesielle maler som skal brukes.

Helsedirektoratet har mange tilskuddsordninger. Dette skjemaet brukes til å søke om tilskudd. 

Før du søker, må du gjøre deg kjent med kunngjøringene på Helsedirektoratets nettsider.

For tilskuddsordningene du ikke kan søke elektronisk på, ligger det skjema og mer informasjon i kunngjøringen.

Kontaktinformasjon

Helsedirektoratet håndterer faglig relaterte spørsmål. Kunngjøringen under www.helsedirektoratet.no/tilskudd gir informasjon om riktig kontaktperson. Alternativt kan saksbehandler for tilskuddsbrevet kontaktes via vårt sentralbord.

Telefon: +47 810 20 050

E-post: tilskudd@helsedir.no

Åpne kontaktskjema