Om denne tjenesten

KS SvarUt er en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for å formidle digital post fra kommunale saksarkiv og fagsystemer til innbyggere.

Hensikten er å formidle dokumenter fra kommunal sektor rimelig, effektivt og sikkert. Dokumentene lagres i et forsendelsesarkiv, og er tilgjengelig i tre måneder. Varsel om post blir sendt via Altinn til mottaker. I dette varselet er det en lenke til dokumentet i forsendelsesarkivet.

NB!! Har du spørsmål om innholdet i posten? Da skal du henvende deg til avsenderen, altså kommunen eller den virksomheten som har sendt deg posten. Du skal ikke henvende deg til KS eller Altinn med slike spørsmål!

Krav til mottaker

For å kunne åpne meldingen må du ha et program som kan lese pdf dokumenter.

Dette kan lastes ned her.

Det er ikke mulig å få tilgang til dokumentene det lenkes til for andre enn den meldingen faktisk er adressert til.

Hva om du ikke åpner posten.

Innbyggere som ikke åpner posten i Altinn i løpet av 2 virkedager (altså ikke lørdag og søndag), får dette ettersendt som normal brevpost. Det er ingen god idé! Det tar mye lenger tid før du får posten, avsenderen får unødige utgifter og samfunnet produserer papir til ingen nytte. Logg derfor inn i Altinn og les posten der!


Åpne kontaktskjema