Produksjonstilskudd, regionalt miljøtilskudd og/eller tilskudd til organisert beitebruk blir utbetalt til dette bankkontonummeret.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Kontonummeret kan endres etter at søknaden er sendt. Endringen må være gjort senest 31. januar året etter for at det skal betales ut til det nye kontonummeret.

Alle foretak som søker om tilskudd eller erstatning via Landbruksdirektoratets løsninger kan endre bankkontonummeret sitt med dette skjemaet.

For å fylle ut dette skjemaet må du representere et foretak i Altinn.

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du se under menypunktet ”Profil, roller og rettigheter”. Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere. Du skal blant annet kunne bruke kodebrev fra Difi.

Skjemaet skal brukes til å endre kontonummer for utbetaling av produksjonstilskudd, regionalt miljøtilskudd og/eller tilskudd til organisert beitebruk.

Åpne kontaktskjema