Det kan gis erstatning for kostnader til tiltak som er pålagt for å redusere nivået av radioaktivitet i beitedyr før slakt. Formålet med ordningen er å redusere den økonomiske belastningen tiltakene har for produsenten.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Åpne kontaktskjema