Den som selger kraftfôr rapporterer her. Det gir grunnlag for evt. tilbakebetaling av forskuttert innfrakt, samtidig som Landbruksdirektoratet får oversikt over solgt kraftfôr.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

Om denne tjenesten

De fleste vil sende inn skjemaet månedlig, men det er ingen spesifikk dato i måneden som er frist. Man kan sende inn skjemaet når som helst.

For å ha tilgang til tjenesten på vegne av avløserlaget/landbrukstjenesten må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten. For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du se under "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til".

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Skjema for Innrapportering av kraftfôrsalg brukes i forbindelse med tilbakebetaling av forskuttert innfrakt og innrapportering av kraftfôromsetning.

Trenger du hjelp?

Hege Heiberg
Telefon: +47 78 60 61 26
E-post: hege.heiberg@landbruksdirektoratet.no

Åpne kontaktskjema