Rapporteringen gjelder for slakterier som rapporterer direkte til Landbruksdirektoratet.

Du finner mer informasjon om ordningen på www.landbruksdirektoratet.no, under fanen «Produksjon og marked, Kjøtt og egg».

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Rapporteringsskjemaet brukes av slakterier som rapporterer direkte til Landbruksdirektoratet.

For å kunne representere et foretak ved bruk av denne tjenesten må du ha primærnæring- og næringsmiddelrollen. Mer informasjon om rolletildelingen finner du på nettsiden til Altinn.

På Landbruksdirektoratet sine nettsider kan du lese mer om tilskudd og avgifter på slakt og finne brukerveiledning til skjemaet. Der finner du også informasjon og lenker til aktuelle forskrifter.

Rapporteringen er søknad om refusjon av utbetalt tilskudd for slakt levert fra foretak og er grunnlag for innkreving av avgifter for den samme slaktemengden. Det er foretak/produsenten som mottar tilskudd og betaler omsetningsavgift, mens slakteriet betaler forskningsavgift.

Slakteriet får tilgang til:

  • rapporteringsskjemaet
  • tidligere rapporteringer
  • oversikt over alle avregninger som er sendt inn elektronisk
  • oversikt over slaktet mengde per produsent

Slakteriene må rapportere og sende inn skjemaet LDIR-830 B "Rapportering av slakt" i utfylt stand senest den 15. i måneden etter at slaktet ble avregnet. Denne fristen fremkommer nå av fristforskriften. Slakterier kan søke Landbruksdirektoratet om forhåndsgodkjenning av avvikende rapporteringsperioder.

Dersom søknaden om frakttilskudd for transport av slaktedyr blir sendt inn etter fristen, altså etter den 15. i påfølgende måned, vil Landbruksdirektoratet avvise søknaden og slakteriet får ikke utbetalt frakttilskudd for den aktuelle måneden, jf. overnevnte fristforskrift. Bestemmelsen i samme forskrift åpner imidlertid opp for at Landbruksdirektoratet i særlige tilfeller kan gi dispensasjon fra søknadsfristen. Utbetaling av frakttilskuddet skjer direkte fra Landbruksdirektoratet til slakteriet i henhold til innvilget mengde.

Trenger du hjelp?

Kontakt Landbruksdirektoratet dersom du har spørsmål angående skjemaet:
Tlf: 78 60 60 00
E-post: postsvp-slakt@ldir.no

Åpne kontaktskjema