Foretak og privatpersoner som oppfyller vilkårene i forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. kan søke om kompensasjon for riving og opprydding av pelsdyrhus.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes til å søke om kompensasjon for riving og opprydding av pelsdyrhus.

Søknadsfrist er 31. desember 2025.

Pelsdyroppdrettere som holdt pelsdyr for pelsdyrproduksjon 15. januar 2018.

Eiere av pelsdyrhus som var leid ut til pelsdyroppdrettere som holdt pelsdyr 15. januar 2018.

Bestemmelser om hvem som kan få kompensasjon, samt hvilke vilkår som må være oppfylt finnes i forskrift kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv.

Du finn mer informasjon på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Vedleggsliste:

Dokumentasjon på opphold i pelsdyrholdet pr. 15. januar 2018, hvis du har hatt dette.
Plan for riving og opprydding.
Tilbud på riving og oppryddingsarbeid.
Dokumentert egeninnsats på riving og opprydningsarbeid
Dokumentasjon på at alle skinn er sendt til auksjonshus
Eventuell annen dokumentasjon

Trenger du hjelp?
Spørsmål om kompensasjonsordningen for pelsdyr skal rettes til Statsforvalteren.

Tekniske problemer med selve skjemaet kan meldes til support@landbruksdirektoratet.no

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet.

E-post: postmottak@landbruksdirektoratet.no
Telefon: 7860 6000

Åpne kontaktskjema