Aktørene i ordningen (meieriselskap) skal rapportere til Landbruksdirektoratet her. Prisutjevningsordningen for melk skal bidra til at melkeprodusentene får samme pris for melken uavhengig av geografisk lokalisering og anvendelsen på meieriet.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Foretakene skal sende inn skjema en gang i måneden.

Bruker vil få beskjed gjennom en meldingstjeneste hvis rapporten innholder feil. Eventuelt kan bli oppringt av en saksbehandler.

Lenken ”lag ny kopi” kan benyttes.

Tjenesten brukes av foretak (meieriselskaper som er aktører i prisutjevningsordningen for melk). Tjenesten er delegerbar til personer og organisasjoner.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender.

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Brukeren skal laste opp en rapport i excel format. Noen må i tillegg laste opp fire csv-filer.

Trenger du hjelp?

E-post: support@landbruksdirektoratet.no

Arne Langødegård
E-post: arne.langodegard@landbruksdirektoratet.no
Tlf: 78 60 60 95

Mari Holteberg Vold
E-post: mari.holteberg.vold@landbruksdirektoratet.no
Tlf: 78 60 61 70

Åpne kontaktskjema