Foretak som oppfyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket kan søke om produksjonstilskudd, tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og for produksjon av matpotet i Nord­Norge.

Det elektroniske søknadsskjemaet er ikke tilpasset utfylling med nettbrett eller mobil.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

VIKTIG MELDING – til deg som skal søke ERSTATNING for avlingssvikt
Vi forventer svært mange søknader, og anbefaler å søke så snart du kan.

Hvis du har spørsmål knyttet til utfylling eller det oppstår feilmelding i den elektroniske søknaden, vil kommuner ha begrenset mulighet til å hjelpe dersom alle henvendelser kommer de siste dagene før fristen. Spredning av søknader over et større tidsrom sikrer at det elektroniske søknadssystemet har kapasitet til å takle det store antallet søknader.

Det er iverksatt ulike tiltak for deg som søker erstatning i 2018. All informasjon om disse finner du samlet på fagsiden.

Gå til søknadsskjema for erstatning.

Om denne tjenesten

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk.

Søknadsfristene i 2018 vil bli praktisert mer fleksibelt. I oktober vil det derfor være mulig å levere søknad i opptil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29. oktober.
For foretak som ikke leverte del 1 av søknaden innen fristen 15. mars, er det åpnet for at de kan levere del 1 av søknaden innen 29. oktober. Søknaden må fylles ut på papir, og den må leveres til kommunen innen 29. oktober 2018. Papirsøknaden er tilgjengelig her.

Foretak som oppfyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, kan søke om tilskudd. Dette innebærer blant annet at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon. Du finner mer informasjon på Landbruksdirektoratets nettsider.

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du se under menypunktet ”Profil, roller og rettigheter”. Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere. Du skal blant annet kunne bruke kodebrev fra Difi.

Opplysningene blir brukt til å betale ut produksjonstilskudd og avløsertilskudd til foretak som driver jordbruksproduksjon i tråd med forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd jordbruket.

Tilskudd utbetales i medhold av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, samt gjeldende Jordbruksavtale.

Opplysningene fra søknaden kan i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6 brukes også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret.

I skjemaet kan du søke om:

  • Produksjonstilskudd i jordbruket
  • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
  • Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og for produksjon av matpotet i Nord­Norge

Trenger du hjelp?

Spørsmål om produksjons- og avløsertilskudd skal rettes til kommunen.

Åpne kontaktskjema