Foretak som oppfyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket kan søke om produksjonstilskudd, tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og for produksjon av matpotet i Nord­Norge.

Det elektroniske søknadsskjemaet er ikke tilpasset utfylling med nettbrett eller mobil.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk.

Søknadsfristene i 2018 vil bli praktisert mer fleksibelt. I oktober vil det derfor være mulig å levere søknad i opptil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29. oktober.
For foretak som ikke leverte del 1 av søknaden innen fristen 15. mars, er det åpnet for at de kan levere del 1 av søknaden innen 29. oktober. Søknaden må fylles ut på papir, og den må leveres til kommunen innen 29. oktober 2018. Papirsøknaden er tilgjengelig her.

Foretak som oppfyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, kan søke om tilskudd. Dette innebærer blant annet at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon. Du finner mer informasjon på Landbruksdirektoratets nettsider.

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du se under menypunktet ”Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til”. Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere. Du skal blant annet kunne bruke kodebrev fra Difi.

Opplysningene blir brukt til å betale ut produksjonstilskudd og avløsertilskudd til foretak som driver jordbruksproduksjon i tråd med forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd jordbruket.

Tilskudd utbetales i medhold av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, samt gjeldende Jordbruksavtale.

Opplysningene fra søknaden kan i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6 brukes også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret.

I skjemaet kan du søke om:

  • Produksjonstilskudd i jordbruket
  • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
  • Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og for produksjon av matpotet i Nord­Norge

Trenger du hjelp?

Spørsmål om produksjons- og avløsertilskudd skal rettes til kommunen.

Åpne kontaktskjema