Foretak som oppfyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket kan søke om produksjonstilskudd, tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og for produksjon av matpotet i Nord­Norge.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

I 2017 er søknadsfristene 15. mai, med telledato 1. mai, og 15. oktober, med telledato 1. oktober. I mai er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. I oktober kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad. Fra og med 2018 vil søknadsfristene være 15. mars (med telledato 1. mars) og 15. oktober (med telledato 1. oktober).

I det nye systemet er hovedregelen at søknadsfristene er absolutte. Det vil si at det ikke lenger vil være mulig å levere søknaden etter fristen med et trekk på 1 000 kroner per dag. Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden innen 14 dager uten å få trekk.

For søknader som leveres i 2017, vil søknadsfristene praktiseres mer fleksibelt. Foretakene vil dette året kunne levere søknaden helt frem til 14-dagersfristen for endring, selv uten dispensasjon.

Foretak som oppfyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, kan søke om tilskudd. Dette innebærer blant annet at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og være knyttet til en landbrukseiendom i Landbruksregisteret. Du finner mer informasjon på Landbruksdirektoratets nettsider (se nyttige lenker til høyre).

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du se under menypunktet ”Profil, roller og rettigheter”. Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere. Du skal blant annet kunne bruke kodebrev fra Difi.

Opplysningene blir brukt til å betale ut produksjonstilskudd og avløsertilskudd til foretak som driver landbruksproduksjon i tråd med forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd jordbruket.

Tilskudd utbetales i medhold av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, samt gjeldende Jordbruksavtale.

Opplysningene fra søknaden kan i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6 brukes også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret.

I skjemaet kan du søke om:

  • Produksjonstilskudd
  • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
  • Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og for produksjon av matpotet i Nord­Norge

Det er ikke lenger mulig å levere søknad på papir.

Du kan finne dine gamle søknader under "Vis historikk" på den gamle oversiktssiden her. Du må logge inn via Altinn.

Tilskuddsbrev er ikke lenger tilgjengelige derfra, og du kan ikke søke om produksjonstilskudd derfra. Tilskuddsbrev fra og med søknadsomgangen august 2014 er tilgjengelige i din innboks i Altinn. Hvis du har sletta brevet derfra, eller ønsker kopi av eldre tilskuddsbrev, ber vi deg om å kontakte kommunen.

Trenger du hjelp?

Spørsmål om produksjonstilskudd skal rettes til kommunen.

Åpne kontaktskjema